pondělí 10. prosince 2012

Princip sv. Floriána

V němčině existuje tzv. Princip svatého Floriána (Sankt-Florian-Prinzip), který vyjadřuje úsloví : „O heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andre an.“ (Ó svatý Floriáne, ušetři můj dům, zapal jiný.)

Ve Velké Británii se užívá ještě akronym BANANA, Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything čili “nestavte naprosto nic blízko čehokoli”; i ten je míněn spíše ironicky nebo pejorativně.

vše wikipedia

Žádné komentáře:

Okomentovat