sobota 7. prosince 2013

Ševcovský klan Fabry, Velké Meziříčí 1753-1773

Z určitého důvodu jsem potřebovala děti jedné z rodin a bylo třeba je přebrat, výčty jsou kompletní POUZE pro období 1753-1773, nejsou tedy uvedeny děti mimo tyto roky:

Mikuláš a Mariana:
1753 Antonín
1758 Josefa

Mikuláš a Kateřina:
1759 Mariana
1762 Mariana

František a Alžběta:
1758 Jakub
1759 František
1760 Anna
1762 Eleonora
1763 Mariana
1766 Filipa
1768 Anna Maria
1770 František

Vavřinec a Rosalie:
1753 Mariana
1758 Alžběta
1761 Šebestián
1763 Mariana
1766 Jan
1769 Josefa

Jan a Terezie:
1758 Mariana
1760 Václav
1763 Eleonora
1765 Filipa
1767 Anna
1768 Viktorie

Jan a Karolína:
1769 Antonín
1773 Tomáš

František a Mariana:
1757 Antonín
1759 Mariana
1761 Jan Evangelista
1764 Josefa
1766 Josef
1768 Antonín
1770 Ignác
1772 František a Mariana

Ignác a Anna:
1754 Antonín
1755 František
1758 Matěj
1761 Terezie
1764 Ignác
1766 Ignác
1768 Marie Kateřina

Josef a Rosalie:
1754 Josefa
1756 Ignác
1758 Mariana
1761 Václav
1764 Filip

Václav a Kateřina:
1759 Mariana

Prokop a Alžběta:
1753 Josefa
1755 Václav

Filip a Anna:
1765 František
1767 Jan

Antonín a Mariana:
1772 Jan

Jiří a Josefa:
1766 Karel
1769 Josef

Jana Fabriová:
1761 Alžběta, nem.

Augustin a Rosina:
1763 "Filip a Jakub" - viz Střípky


Poslední z rodu Fabryů by měla být ve Velkém Meziříčí Marie, vdova po ševci Antonínovi, která zemřela 23. 1. 1913 v tamním panském chudobinci na TBC.

neděle 1. prosince 2013

Škrofle

Co je to škrofle?


Co je to škrofle?

Karel Poláček používá výraz \"škrofle\". Zajímalo by mne, co to znamená.

Příruční slovník jazyka českého. D.2: K-M ; D. 5: S-Š. Praha : St. nakl., 1937-38, 1948-1951 :
škrofle = skrofule = krtice
Krtice = tuberkulosa mízních uzlin, krtičnatost, skrofulosa

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/co-je-to-skrofle

skrofulóza – zánětlivé zduření podkožních mízních uzlin, zejm. na krku, vedoucí k tvorbě abscesů, které se mohou provalit na kůži. V minulosti u dětí tuberkulózního původu 
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/skrofuloza

záznam
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=be938426-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=60

pondělí 29. července 2013

Horká malta

(příprava tzv. horké malty).
Písek z odměrné nádoby byl rozprostřen do kruhu na čisté podložce. Rozbité kusové vápno bylo po odměření umístěno uprostřed kruhu, pak bylo přidáno dostatečné množství vody, aby mohl začít proces hašení. Poté bylo vápno překryto pískem, který udržel teplo do ukončení hašení. Po vyhašení byly písek
s vápnem důkladně promíchány do hrubé hmoty a přikryty vlhkou pytlovinou a slámou.
Po vyhašení se malta okamžitě zpracovávala nebo se nechávala uležet, vyhašené vápno se shrabalo do kupek, ty se přikryly kravskými nebo ovčími kůžemi a nechalo přes zimu vymrznout. Vápno se působením vzdušného oxidu uhličitého na povrchu částečně přeměnilo na uhličitan vápenatý a mrazem se rozrušily přítomné konkrece.

čtvrtek 14. března 2013

Tereziny Dary

V matrikách člověk narazí na ledacos - a tak takhle jednou překládám záznam a v něm čtu "familiant z Theresie-daru". Dost mě to zarazilo, ale pak jsem koukla na mapu a bylo jasno...
Tereziny Dary vznikly až v roce 1777. Panovnice Marie Terezie věnovala 16 vojínům -invalidům odměnou za pomoc v bojích o země Koruny české po 24 korcích pastvin z císařského panství Smrkovice . Ti si kolem osmnáctikorcové návsi vystavěli domky a založili ves českého okruhovitého slohu. V letech 1824 -26 došlo k nárůstu obyvatel a byly vystavěny nové domy.

neděle 10. března 2013

Pazderna

Pazderna
Toto slovo má souvislost se starým zpracováním lnu, do něhož vás nyní v rychlosti zasvětím.

Len pěstovaný pro vlákno se před úplným dozráním (když stonek začal žloutnout), opatrně, aby se vlákno nezpřetrhalo, vytrhával. Na poli se pak sušil v hrstích, jež se střechovitě stavěly proti sobě. Usušený len se zbavoval paliček a postraních výhonků otloukáním tzv. tloukem. Ze zbylých stonků se dobývala vlákna velmi složitým pochodem.

Len se nejprve močil buď rosením na louce nebo močením v močidlech, čímž se pektosa, kterou jsou vlákna spojena se stonkem mění kvašením v pektin ve vodě rozpustný. Umočený len se pak sušil na slunci nebo v pazdernách při teplotě asi 35 stupňů. Dále se len třel, aby se oddělilo lýko od dřevnaté části stonku. Nejjednodušeji se to dálo tak, že se hrst lnu přehýbala, čímž se dřevnatá část zlomila a opakovaným výkonem rozdrtila na malé kousky tzv. pazdeří.

Později se původní význam posunul. Pazderna - místnost cca 4 x 4 m, ve které byla umístěna rohová pec, ve které se topilo. Byla postavena zpravidla jako roubenka, aby měla značně izolační zdi s malou tepelnou akumulací. Někdy též v této místnosti či malé chalupě bydleli ti nejchudší obyvatelé vesnice - obecní žebráci. A protože se často uchylovali k alkoholu a moc nepracovali, byl výraz pazderna výrazem pro obydlí problémových lidí.

http://www.odpovedi.cz/otazky/co-je-to-pazderna-k-cemu-se-pouzivala

středa 27. února 2013

Historické nálety sarančat na území českých zemí

4 Historické nálety sarančat na území českých zemí

Data pro tuto kapitolu byla čerpána z historicko-klimatické databáze Geografické databáze a
zpracována v aplikaci MS Office Excel a přiložena jako příloha na CD. Data před rokem 1582 byla
uváděna v Juliánském kalendáři a byl tedy nutný převod do kalendáře Gregoriánského přičtením 10
dnů. V některých případech nebyl převod možný a to tehdy, když byl uveden pouze měsíc, ne však
datum. Pro roky (1542, 1544, 1546, 1693, 1712, 1748, 1749) byly vytvořeny mapy výskytů sarančat.
Místa výskytů na mapách znázorňujících roky 1693, 1712 a 1748 jsou označeny čísly z důvodu jejich
velké hustoty.

pondělí 25. února 2013

Hrdelní právo

Věžičky na radnicích českých a moravských měst potvrzovaly, že městu panovník přidělil hrdelní právo. Sídlo ovšem nemuselo mít svého stálého kata, ačkoli se hrdelním právem pyšnilo.
Zvonem umístěným ve věžičkách pak lidé zvonívali odsouzencům na jejich poslední cestu.

(History revue 1/2013, str. 52)