středa 27. února 2013

Historické nálety sarančat na území českých zemí

4 Historické nálety sarančat na území českých zemí

Data pro tuto kapitolu byla čerpána z historicko-klimatické databáze Geografické databáze a
zpracována v aplikaci MS Office Excel a přiložena jako příloha na CD. Data před rokem 1582 byla
uváděna v Juliánském kalendáři a byl tedy nutný převod do kalendáře Gregoriánského přičtením 10
dnů. V některých případech nebyl převod možný a to tehdy, když byl uveden pouze měsíc, ne však
datum. Pro roky (1542, 1544, 1546, 1693, 1712, 1748, 1749) byly vytvořeny mapy výskytů sarančat.
Místa výskytů na mapách znázorňujících roky 1693, 1712 a 1748 jsou označeny čísly z důvodu jejich
velké hustoty.

pondělí 25. února 2013

Hrdelní právo

Věžičky na radnicích českých a moravských měst potvrzovaly, že městu panovník přidělil hrdelní právo. Sídlo ovšem nemuselo mít svého stálého kata, ačkoli se hrdelním právem pyšnilo.
Zvonem umístěným ve věžičkách pak lidé zvonívali odsouzencům na jejich poslední cestu.

(History revue 1/2013, str. 52)