čtvrtek 13. února 2014

Netřesk střešní

Původní střešní krytinou byly došky, často prorostlé netřeskem. Jak již jeho název naznačuje, měl sloužit jako ochrana před úderem blesku, což potvrzuje i Mathioliho herbář: „Netřesk jmenují tak proto, že se lidé domnívají, kdež ta bylina na domě roste, že tu žádné povětří neškodí, ani hrom nebije“, netříská. Místy (zejména na Moravě) se říkalo i hromotřesk.


úterý 11. února 2014

Jeptiška

Slovo abatyše bylo odvozeno ze středolatinského slova abbatissa. Stejný původ má i slovo jeptiška, lidově hanlivě  heptiška (z hornoněmeckého eppetisse, a to ze středohornolatinského abbatissa).

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2014/abatyse