pátek 23. prosince 2016

Nivnice - opis33 - 1688 - 1715

Mohou se plést písmena BP, LR (Lor – Ror), pochopitelně IY.
Jména mění tvary Vrbiščan – Brvišťan, Urbiš – Hurbiš apod.

Narození 1688


2
Ondrových - N
Chudy - N
Jeglik - N
Bartek - N
Křižan - N
Hrabovský - N3
Kopaj - N
Remek - N
Zvářal - N
Marek - N
Hanzel - N
Staňáček - N
Valek - N
Otiasta? - N4
Masařík - N
Humpola - N
Křižan - N
Bradáč - N
Kohajda? - N
Zálešáků - K
Majek - K
Pršků - K
Fojka? - K5
Vlček - K
Poláchových - K
Rukašových? - K
Janča - K
Jakubec - K
Waškových - K
Marčinka - K
Slovák - K
Vaškových - K
Mlynář - K6
Mlynář - K
Černý - K
Wlaškových - K
Blaha - K
Polách - K
Zanedbal - K7
Hrotík - HN
Machač - HN
Tureček - HN
Mika - HN
Machowých - HN
Hrotík - HN
Popelka - HN
Miloš - HN
Chudý - HN8
Chovanec - HN
Lukaššových - HN
Stehlík - HN
Mahdalek - HN9
Fiala - Sl
Borýsek
Vandurka
Řebřík
Bartoš
Růžička10
Smetana - Sl
Kolář
Vávrů
Přikaský
Vabďurka?
Jižlář??11
Eliaškových - St
Magula
Šimkových
Klobučnik
Magal
Jagdušek
Jurča
Kajdošik
Kolajík
Adámek12
Bobálek - St
Vrbišťan
Braškových
Maruščák
Podolan
Zamečník
Eliašků
Šimkových
Krha
Žabka
Polách13
Polách - St
Mičo
Pavelka
Polách
Polahových
Zděrčík

Oddaní 1688
15
Farář Fr. Antonín Hulínský
N:
Chlandy? - Kovářová
Kapsa - Radvanská
Kapsa - Brajzová?16
Kapsa - Červenková
Šimkových - Sirůvková
Hladiš - Strýčková
Frýdecký - Sukupová
Pecha - Starobová
Hrubý - Hanáková
Kunčík? - Rybových
Javorský - Remková17
K:
Waškových - Potomáková
Polách - Zboranových
Šulák - Jankových
Navláčil - Drlica
Zboran - MozolHN:
Macháč - Stachová18
Miloš - Slováková
Příborský - Rybových
Hynek - Burešová
Ondřejových - KovařovýchSl:
Bartoš - Břízka
Krhovský - VaculovýchSt:
Mackových - Končitiková?
Tinka - Huryča?19
Bruščík - Zámečníková
Ištok - ŠupákováNarození 1689
22
Jarušek - N
Havel
Humpolik
Eležhazy
Kunečik
Remek
Kapsa
Chrly
Křížek23
Šnupka
Kratochvíle
Bragza
Hladiš
Šnupka
Hlušek
Ror
Kraviak
Hrubý
Šimkových
Tylec
Humpola
Skyba
Uher
Urbiš
Humpola
Hanzl
Jeglik24
Nesvadbik - N
Kovář
Sukenik
Bažant
Horňáček
Tinka
Jegla
Vojakových
Otiasta?
Uličník
Kovář - K
Lukašových
Šilak
Šrámek
Zboran
Janča
Vaškových
Marcinku
Medřek25
Horňák - HN
Nosek
Bahula
Ziagkla?
Chudý
Polách
Ryba
Duruša
Ryba
Miloš
Ryba
Rekošů?Horčička - Sl
Dulik
Vavřinců
Mikulanec
Šlahor
Plšek
Potěha26
Halik - Sl
Kohout
Bartoňů
Příkaský
Miloš
Trojan
Pastýř
ChovanecPoláchových - St
Halbaň
Bobalek
Uher
Mikušík
Tomeček
Zetků
Mackových
Jurča
Uher27
Polách - St
Pavelka
Poláchových
Zonkořík?
Vaňák
Habaj
Mlečko
Halodík
Šupák
Mačičků
Šupák
Tabařík
Vacula
Guriča
Drchda?
Slaninka
Bruščík
VičíkOddaní 1689
29
N
Chrlý - Masaříková
Zámečník - Alexová?
Slezák - Bradáčová
Strýček - Chudá
Stojaspal - Žáčková
Frýdecký - Baňáková
Baňák - Hýžová30
Hanzlík - Remková
Hladiš - Bršlicová
Nesvatba - Čertková
Slovák - Vavřincová
Kršek - Kozajová?
Tyč - Křižan
Košula - Machačka
Havel - Wewrových
Rokentz? - MachačováK
Kunovský - Pavelková
Pavelka - Vaškových
Kunovský - Vaškových
Blahušek - Pavelka31
HN
Slováček - Galová
Toamšík - Balcarovýchová
Týchopád - Ševcová
Haliavidig? - Potěchová
Horčík - PříkaskáSl
Habačík - Bartošová
Kohoutek - Vanďurková
Mikulanec - VavřincovýchSt
Sklenařík - Černůšková
Slezák - Kolářová
Urbanových - Paclových?1690
N
32
Slovák
Kapsa
Tyč
Stopka
Straňáček
Hrašovský
Škubňa
Řehák
Bednář
Hladiš
Kadlec
Chudý33
Višek
Plaček
Kapsa
Janeška
Hladiš
Baňák
Kunčík
Tureček
Matušových
Havlů
Slezák
Sládek
Hanáček
Špidlík
Černý
Zlínský
Košila
Reocký?
Viceník
Ror
Remek34
Kohajda
Zálešák
Švec
Stopka
Příborský
Poláchových
Stojaspal
KopejK
Mlynářových
Vaškových
Vápeník
Vaškových
Velík
Tomanec
Marcinkových
Vašků
Majek
Jančových35
HN
Hýža
Jurčík
Hulík
Hrotik
Lečbych
Fiktus
Vaškových
Lukašových
StehlíkSl
Pedrových
Martinka
Kapsa
Kvokla??
Hynek
Řehořík
Hrdlej
Baran
Tomašík
Markových
Příkaský
Hulík36
Maruščák - St
Miklíček
Pavlových
Zděrčík
Pitínský
Mackových
Šupák
Hruškových
Žabka
Kotulač
Vandďurka
Zámečník
Vrabec
Gajdošík
Mackových
Jurča
Slaník
Potiha
Brviščan
Ryšek?
Pavlových
Čech
Barník
ZemanůOddaní
1690
37
N
Frýdecký - Drmalová
Botek? - Frýdecká
Viceník - ČajkováK
Čapek - ČervenáHN
Vaďurka? - Ryšačková?Sl
Vaněk - Hubačovská?
Srna - Šankýřová
Kubačík? - Medušová??
Bobčík - Jankových
Jakových - BorýsekSt
Mackových - Šutková?
Droběna - Ryšánková1692
Narození
39
N
Humpolík
Kaldec
Hlušek
Jegla
Hurbiš
Humpola
Bažant
Sukenik
Hrubý40
Viceník
Kohajda
Rokos
Jeglík
Kapsík
Kadlec
Koponec
Škubna
Šimkových
Bartek
Remek
Hurbiš
Hanzlík
Nesenba?
Elešhazy
Oťasta?
Rör
Hrašovský49
Slezák
Křižan
Banak
Hrašovský
Marek
Hladiš
Chudý
Raška
Tyč
Slezák
Trteček
Bobik
Sukenik
Příkaský
Zahradník
Frýdecký
Pěrka42
K
Poláchových
Jankových
Tomašových
Taružek
Kovář
Jančových
Kaňa
Černých
Mlynář
Kozubek
Šulák
Blahových
Blahových
Velík
Vaškových43
HN
Kpsík
Duryš
Bahula
Křenek
Ryba
Lukášů
Stehlík
Jurčík
Lygas
SlavíkSl
Krhovský
Kutharčík
Borýsek
Vávra
Troják
Trdlej?
Bursík
Hanák
Bartoník
Marek44
Figura
Blaha
Řehořík
Butora?
Kras?
Kohoutek
Ondrů
KohoutekSt
Polách
Pavlových
Bruščík
Guryča
Zamečník
Sukupa
Bobalek
Tatařík
Benešík45
Eliaščík
Stanů
Adamků
Slaninka
Pitínský
Vrbiščan
Jurča
Ščerba
Mikuš
Polách
Gajdošík
Zděrčík
Druhda
Hudců
Pastýř
Brviščan
Zetko
Stach
Tinko
Mlečko46
Oddaní 1692
N
Kaska - Láníková
Zahradník - Hlůšková
Večeřa - Bršlicová
Ondrašík - Křížková
Mlčuch - Šmrhola47
Hanáček - Elčhaská
Slavík - KohajdováHN
Rigah? - Macháčová
Rybovů - Hladišová
Rybových - Příkaská
Švaridala? - Macháčová
Fietus?? - Jankových
Vrbišťan - SlavíkováSl
Jankových - Slováková
Kohoutek - Jankových
Král - Bezděková
Bartoš - Juřikových48
Gajdošík - Maruščák
Haloda - MýcHulíkNarození 1693
50
Januška
3mahola
Stopka
Kopaj
Urbiš
Bažant
Kapsa
Chrlý
Havel
Kyselý51
Viceník
Rokos
Kunčík
Ondrových
Hlušek
Šviza?
Hrubý
Brayza
Plaček
Bobků
Jeglík
Zlínský
Řehák
Slovákových
Horňáček
Humpola
Mandik
Slovákových
Příkaský
Kolařových
Božek
Ježek
Kadlec
Pivoňka
Ježek
Viceník52
K
Navláčil
Kunovský
Marcínkových
Janča
Vlaškovích
Tomanec
Kunovský
Zálešák
Navláčil
Janča
Marcínkových
Vaškových
Pohunek
ČapkaHN
Chudý
Ryba
Havlů
Miloš
Lakašových?
Ryba
Machač
Zyngor
ČechSl
Kohoutek
Příkaský
Janků
Troják
Borýsek
Bartoš53
Sl
Smetana
Tomášek
Mikolanec
Marek
Kudelka
Gizlar
Šlahor
VavřincůSt
Šupák
Stráňanský
Galbaň?
MAcháček
Polách
Jurčových
Šupák
Chudý
Švec
Staňa
Mackových
Uher
Bruščík
Kymláček
Mikušik
Zámečník
KotuláČ
Ziagkla
Pečenka
Vaňďurka
Mackových
Slováček
Slanička54
Oddaní 1693
N
Ježek - Mikušová
Kolář - Ujčíková
Švec - HanáčkováK
Janča - Veličková
Potomek - Velíková
Machů - LukašovýchHN
Jurča - Čechová (dc. Jana ze Sla)Sl
Tureč? - PoláchováSt
Vičík - Bruščíková
Ziagkla - Dorota ?
Bruščík - Ludmila ?
Kubáček - Kateřina ?
Poláchů - Dorota ?
Popelků - Kateřina ?
Mlečků - Dorota ?
Benešík - Mackových
Vaněk - Potyčová
Kolajík - Krajčová56
Oddaní 1694
N
Šimkových - Machačová
Šnupků - Havlová
Kunčík - Pechová
Urbiš - Šnupková
Figana? - Starobová
Šimkových - Kachníková
Hanáček - Jeglíková
Masařík - Šidlík
Macháč - Stopková57
K
Sova - Meduseková
Kunvských - Kateřina ?
Porubský - Kučerová
Borových - Kunovských
Šimkových - ZboranováHN
Uher - Lukašových
Varšani? - Vrbišťanová
Sládek - Hynková
Machač - TomačkovýchSl
Jurečkových - Miklíková58
Narození 1694
N
Plšek
Kadlec
Uher
Hrašovský
Skyba
Kaňa
Zvářal
Jeglík
Sova
Sukenik59
Straňák
Viceník
Nesvadba
Tureček
Hladiš
Remek
Humpola
Hladiš
Ondrových
Tinko
Příborský - trojčata
Prtek
Slezák
Kalur?
Škubna
Urbiš
Straňáček
Boček
Kunčík
Matušových60
Urbiš
Figana
Ror
Masařík
JežekK
Vaškových
Šulák
Potoma
Kovář
Nehněvajsa
Kozubek
Machových61
HN
Popelka
Staněček
Čech
Lukašů
Machač
Švardala
Kapsa
Ryba
Šeber?
Jurča
SlezákSl
Bursík
Špluchal
Vanďurka
Pavenec
Blaha
Rožnovský
Hulík
Kvokla
Hrbáček
Kysovský
Hanák
Šohaj
Bartoš
Vaněk62
St
Mikušík
Kotuláč
Popelka
Potěha
Končitý
Ryšák
Halodík
Hačák
Kubikových
Kubík
Potěha
Kubiků
Vaňák
Mlečko
Eliaštíků
Gajdošík
Brvišťan
Zámečník
Sklenařík
Habaj
Štefanů
Černůšek
Sklenařík64
Narození 1695
N
Kapsa
Raška
Šimkových
Sukenik
Zahradník
Zámečník
Ondrových
Humpola
Ježek
Vereš
Bobik
Slovák
Garuška?
Křižan
Šimkových
Viška
Hirak
Hladiš
Hrašovský
Švec
Písnička
Hrašovský
Hurbis
Viceník
Trtek
Hopaj?65
Slezák
Kiselý
Hanáček
Šnupka
Viceník
HlušekK
Vaškových
Vaškových
Tománek
Mlynář
Slováček
Jančo
Meduzek
Vaškových
Porubský
Kaňa
Potomak
Bora
Tomanec66
Hajík
Vaškových
Lukašových
BlahaSt
Slaninka
Pantových
Davidových
Druhdy?
Hudců
Polách
MýcHulík
Pavlových
Stach
Galban
Uhrych?
Mikliček
Jiří a Zuzana ?
Mikulánků
Maruštín67
HN
Bahula
Galek
Bahula
Stehlík
Šulák
Král
Ryba
Pastýř
Čejka
Zingar
Drobený
Porubský
Chudých
KovářSl
Kohůtek
Bartoš
Butora
Rožnovský
Kovář
Tureček
Řehořík
Borýsek
Váňů?
Fankových
Bursík
Příkaský
Kohůtek
Hefčík
Kratochvíla
Valentů68
Oddaní 1695
N
Jurásek - Bradáčová
Staroba - Brajzová
Trtek - Šnupková
Pech - Křižanová
Bartek - RemkováK
Lanička - Sovová
Mozol - Tvarůžková
Jankových - Tomancová
Jurků - VrbaHN
Hynek - HulíkováSl
Švrdala? - Martínkových
Burša - Bartošová70
Narození 1696
N
Stopka
Šmrhola
Koponec?
Farušek?
Hrubý
Havel
Trtek
Pěrka
Úlehla
Baňák
Polák
Skiba
Fejlík
Botek
Frýdecký
Fian
Zemčík?
Straňák
Slezák
Viceník
Ondrašík
Trtek
Halexa
Faber
Fegla71
K
Vápeník
Hanák
Kunovský
Šulák
Tvarůžek
Junkových
Kunovský
Pohunek
Šulák
Opialik
Nehněvajsa
Navláčil
KarvinskýHN
Bobčík
Šedý
Jurča
Popelka
Hynek
Kapsík
Zyngar
Mikulanec
Švardal
Machač
Machač72
Sl
Bureš
Bobčík
Horčička
Kravák
Miloš
Hynek
Ondra
Trlej - dvojčata
Marek
Trojan
Janků
Slahor
Řehořík
Hynka
Nožička
Spruchal
VavřinecSt
nem. matka Anna
Tomaňak
Adamků
Jurča73
Zdeněk
Matiček
Prokeš
Mravec
Kymlaček?
Čech
Potěha
Mackůn
Mlezko
Černůšek
Zděrčík
Eliášů
Šupák
Ryšák
Mikulšík
Bobala
Hačiak74
Oddaní 1696
N
Sedlář - Dvořáková
Koža - Stachová
Stráňák - Hurbišová
Čech - Bartoňová
Bartoň - Rokytnický
Tylec? - Kopajová
Tegla - Bršlicová
Horňáček - Bulačová?
Fabri - Urbančíková
Bršlica - Feglová
Ječmeník - Červenková
Buček - Staníková
Bradáč - ChudýchK
Karvinský - Mozolová
Slovák - Velíková
Mozol - Černých
Vančík - Nehněvajsová75
HN
Miloš - Konych
Juřica - Kovářová
Ryba - Horčičková
Lečbych - Víšková
Miloš - Kunovská
Macháč - Kunovská
Ševců - KováčováSl
Burša - Králová
Kornút - Kohůtková
Jurča - Vašková
Holopraný - Bartoňová
Kuryč? - Fabiánová
Martínkových - Zahradníková
Vaškových - Zahradníková76
St
Šupák - Juříčková
Eliášův - Marušťáková
Horňáček - Miavcová
Filipových - Vanďurková
Málek - Brušticová?
Divík - Macková
Podolan - Žabkových79
Narození 1697
N
Slovák
Stopka
Viceník
Fegla
Humpola
Řehák
Horáček
Staorba
Nesvadba
Tinka
Tylec
Sukenik
Hrubý80
Slovák
Straňák
Kapsík
Šimek
Hurbiš
Humpola
Fabris
Bradáč
Kapsa
Masařík
Koža
Bršlica
Adami
Slezák
Vaškových
Kunčík
Zvářal
Vlk
Špalek
Zahradník
Hladiš
Škubna
Jegla
Pastýř
Slováček81
K
Martínkových
Mozol
Žebrák
Kozubek
Vančič
Janča
Vančič
Faber
Jurčičko
Vančíč
Potomák
Adamun?
Šrámek
JanotkaHN
Vanďurka
Uher
Varšani?
Koláč
Ryba
Šebela
Macháč
Kuryč
Macháč
Čech
Kapsa
Popelka
Runna??
Dudek
Jakub a Rosina ?81
Sl
Holoraný
Čišlar?
Bartoš
Krhovský
Tomašík
Borýsek
Martinkův
Vaněk
Hynek
Sutor (možná Švec)
Rožnovský
MarkůvSt
Postelka
Kotulač
Adamíků
Mléčko
Pečenka
Hudec
Eliáštík
Kolajík
Zámečník
Mackových
Mikulec
Adámko
Čerňuch83
Mikuštík
Maruštík
Eliašů
Dochda??
Gajdošík
Řepa
Bartoš
Polák
Flaška
Staňo
Macháček
Miklušových84
Oddaní 1697
N
Ondrášek - Šimková
Bílek - Remková
Bartek - Zvářalová
Zahradník - Hlůšková
Špalek - Hundčíková?
Sňupka - Fojtíková
Hladiš - Kapsíková
Jegla - Adamových
Zvářal a Zuzana ?
Moštěk z Vlčnova - VečeřováK
Lukašových - Jurčová
Janotka - Vančíková
Horňák - Slováková
Mozol - Vlčková85
St
Nuzík - Kimbáčková??
Maruščík - Šustková
Sučanský - Šupáková
Končitík? - Zuzana ?

87
Narození 1698
N
Lor
Rokos
Ježek
Janovský
Viceník
Bršlica
Bartek
Hyrak
Hala
Zvářal
Hanzlík88
Koláč
Marek
Hurbiš
Václavík
Bílek
Hladiš
Bartek
Šňupka
Vereš
Jurášek
Motyka
Zvářal
Jeglík
Bradáčů
Humpola
Tynka89
K
Jančo
Molitor
Šulák
Blaha
Nehněvejse
Vaškovic
Vaškovic
Karvinský
Tomanec
KunovskýHN
Uher
Bahula
Ryba
Ryba
nem. Dorota Hvezdalova
Knoblík
Machač
Ligas?
Kovář90
Sl
Hulík
Příkaský
Mamral
Šohaj
Faber
Špluchal
Kohutek
Kohutek
Blaha
Kohutek
JurečekSt
Jurča
Slaník
Pavlových
Štefan
Miklíček
Brevništan
Maruščík
Horňák
Janča
Sklenář
Galba91
Mackových
Kunčík
Kotuláč
Končitík
Tomanů
Pavlových
Eliaštík
Flaška
Macíček92
Oddaní 1698
N
Sečkařík   - Anna ?
Motyka - Mlčuchová
Bršlica - Machačová
Bradáč - Šidlíková
Šidlík - Tynková
Šňupka -Rehoříková
Hladiš - Jeglová
Čech - Kapsíková
Kunčík - Humpolová
Švec - Kováčová
Tkadlec - PotěchováK
Slovák - Bahulová
Lukašových - Horňáková
Velík - Hýlecký?93
HN
Bahula - Brajzová
Šluchta - Kateřina ?
Borýsek - ŠebeňováSl
Čulák - FugurováSt
Černůšek - Markových
Končitík - Zuzana (asi Markových?)
Končitík - Alžběta (asi Markových?)

období 1698 - 1707 chybí94
Narození 1707
Bartošek Sl.
Bahula HN
Forgac? St.
Černíček K
Bartek N
Trtek N
Řehořík Sl.
Havlových St
Medusek K
Kurík St
Bílek N
Jančů St
Guriča St95
Kohajda N
Příkaský Sl
Žáček N
Kohutek Sl
Mijavec St
Nuzík St
Červenka Sl
Lukašů K
Horčička Sl
Kašek HN
Machač HN
Bednář HN
Chudý HN
Zvadola? St
Machálek St
Bednařík Sl
Horák ?
Urbášek N
Růžička N
Srna Sl
Špluchal Sl
Fenrych N
Velek K
Vavřík K
Hanák Sl
BArtoň Sl
Kornut Sl
Stašovský N
Javorský N
Urbiš N
Unčák? N
Sudek N96
Kachník? N
Junek K
Šnupka N
Mravec St
Šulák K
Marušťák St
Slovák K
Kočko? St
Zetko St
Jurčík N
Rožnovský Sl
Žabka? St
Smetana Sl
Aničin St
Horňáček N
Tomanec K
Šidlík N
Máčal N
Výmola N
Ježek St
Vavřín St
Janča K
Šnupka N
Machač St
Legas? HN
Hniezďal HN
Rezko St
Viceník N
Viceník N
Bureš Sl
Miloš N
Polášek St
Matějček St
Brvišťan St
Machač St
Veselý, nivnický mlynář97
Hlušek N
Kohutek Sl
Vlk Sl
Borýsek Sl
Marušťák St
Kuchař N
Bílek N
Staneček HN
Čagula N
Horčička Sl
Kovařík Sl
Guča Sl
Bršlica N
Vacík? St
Škubna N
Tomanec K
Bureš St
Mlečko St
Horňák HN
Ondra Sl
Martinků Sl
Jegla N
Zděrčík? St
Kozák N
Zvářal N
Borýsek Sl
Machač HN
Staroba N98
Narození 1708
Kaňa, mlynář z tzv. Podčupného mlýna
Zahradník N
Horňák Sl
Hladiš N
Šnupka N
Řezák? Sl.
Bednařík Sl
Kohutek Sl
Hynek Sl
Janiš St
Šidlík N
Jurča Sl
Kaša N
Bartoš Sl
Šupák St
Porubský HN
Bartoš Sl
Havlík HN
Gorošů St
Staněk K
Ryba HNBahula HN
Jurča St
Pouček N
Hrašovský N
Hanáček N
Tvarůžek K
Bastovský K
Marušťák St
Savrdů St
Bahula HN
Horčička HN99
Horčička HN
Švardal HN
Švec HN
Flaška St
Šimkových St
Kovář K
Lukašů HN
Blaha St
Hanák Sl
Fiana N
Zvářal N
Fiana N
Medusek K
Vančík K
Bilek N
Hanák Sl
Brvišťan St
Juriankových Sl
Bršlica N
Baňák N
Nesvadba N
Barčík N
Benčík St
Kunčík N
Blaha K
Vanďurka St
Bednařík St
Břeozvský St
Adamík K
Šebena HN
Lukašuv? K100
Šiška N
Škubna N
Antošek N
Špaček HN
Gadošík St
Chudý St
Machalík St
Ševců Sl
Guriča St
Gajdošík St
Popelka St
Urbiš N
Davidů St
Hlušek N
Kochak? N
Černý L
Kohajda N
Motyka N
Žáček N
Brvišťan St
Hanák HN
Hulík HN
Pokorný St
Slezák HN
Kohutek Sl
Bobčík Sl
Končitík St
Čech HN
Kubíčků HN
Petrucha - ze Suchova pod velickou farou
Adámků StNem. děti:
Záleská - Sl
Bezděková - Sl101
Narození 1709
Kohutek Sl
Kunovský K
Velik K
Polách St
Uher HN
Martoňčin?? St
Borýsek Sl
Valdek N
Jurčů St
Mikušík St
Galek HN
Hanák Sl
Buček Sl
Tilec N
Janků Sl
Bartoš Sl
Mikolašů St
Bobalků St
Slováček St
Pavlas HN
Smetana Sl
Korunka K
Blaha Sl
Popelka St
Davidů St
Kotuláč St
Melýchárek HN
Mlečko St
Tomašík Sl
Srna Sl
Večeřa N
Miloš Sl102
Forjač St
Horňáček St
Králíček St
Brajza N
Blaha HN
Viček St
Ondruv Sl
Šenkeřík Sl
Saukeník N
Grebík St
Urbiš N
Jurča St
Mičko St
Mlečko St
Černušek St
Legas HN
Sklenarik St
Šimků N
Ryba HN
Marušťák St
Staněk K
Ujčík N
Uher HN
Jegla N
Ježek N
Jurča St
Beránek HN
Muedusek K
Podolan St
Tvarůžek St
Toman HN
Bartek N
Martinků Sl
Malík HN
Stráňak
Řehořik N
Tomanec N103
Bahula HN
Hanák Sl
Vlček St
Rosko St
Hviždal HN
Šimek N - trojčata
Hladiš N
Kornut Sl
Kunovský K
Ondrů Sl
Guriča St
Petrů HN
Bartoš Sl
Izer N
Zámečník St
Šnupka N
Bradáč N
Bednář HN
Zetko St
Nožička Sl
Slováků K
Bartoš Sl
Lukašův K
Zděrčík St
Jurových St
Velik K
Naňusek St
Stopka HN
Zetko St
Bršlica N
Zámečník Sl.104
Kubistek HN
Vlček Sl
Miloš HN
Večeřa N
Adamec St
Horčička HN
Bahula HN
Hviezdal HN
Miloš N
Havelčík N
Mika HNNem. děti:
Bilicová z UB (per Malem corrupta)104
Narození 1710
Kunovský K
Lukašu HN
Martinku Sl
Mazurek Sl
Hala N
Jurča HN
Bartoš Sl
Machač HN
Medusek K
Hudců St
Brezovský St
Machač St
Marek N
Kaňa z Podčupného mlýna
Janča K
Jurča HN
Pavlových St
Horňáček St
Ježek St105
Bureš Sl
Javorský N
Knedlík HN
Málek St
Borýsek Sl
Kohajda N
Uher HN
Borýsek Sl
Bednařík Sl
Škorňa N
Čech HN
Hladiš N
Potomák K
Grebík St
Mravec St
Tomečkových St
Brvišťan St
Bartovský K
Kohutek Sl
Lukašů HN
Kachnik N
Motyka N
Horčica Sl
Šnupka N
Eliaštík St
Tomančík HN
Šimčík N
Hanák Sl
Barčík N
Kudela HN
Gajdošík St
Nizík St
Havlík HN
Porubský HN
Blaha K106
Motyka N
Vaškových K
Rožnovský Sl
Mačal N
Kunčík N
Miloš Sl
Pčenka St
Galek HN
Humpola N
Bršlica N
Hynek HN
Šupák St
Martínkových Sl
Kapsa N
Kopaj N
Peterka St
Šidlík N
Jurča St
Jureček Sl
Valaský N
Macíček St
Šnupka N
Nesvadba N
Voják N
MýcHulík St
Řehořek Sl
Viceník N
Legas HN
Skyba? N
Janček? N
Zvářal N
Fiora??? K
Tomanec K107
Urbiš N
Machač HN
Kozák N
Martinků St
Hulík HN
Chudých HN
Staroba N
Davidů ST
Bílek N
Ondrů Sl
Bartoš Sl
Veselý, mlynář, N
Lendek? St
Horňáků HN
Kovář K
Kohutek Sl
Antošek N
Bartoš Sl
Tománek St
Vaškových HN
Ryba HN
?začej Sl
Rozko St
Kuchař N
Červený z podčupného mlýna
Podolan St
Nuzik St
Janušek N
Bršlica N
Kachnik N
Pastýř St
Bednařík St
Kovář Sl
Masařík N108
Nem. děti 1710
Juříkovičová K
Pavelková K
Šmidková HN
Kovářových N
Hájových SlNarození 1710
Ulický N
Šuranský K
Bednařík Sl
Nuzík St
Chudý HN
Vlček N
Ježek N
Pastovský K
Miloš Sl
Červenka N
Kohutek Sl
Hladiš N
Višek N
Hlušek N
Řehořík Sl
Šidlík N
Halaxa N109
Gajdošík St
Kohutek Sl
Flaška St
Tatarik St
Gatka? St
Markuv N
Ryba HN
Guča Sl
Dlabal K
Kovařík HN
Blaha Sl
Špluchal Sl
Banar St
Slaninka St
Ondrů Sl
Tomanec K
Zvářal N
Matuch? Sl
Mlečko St
Halaxa N
Popelka St
Jurčík St
Klanica Zvolenov
Brvišťan St
Vacula St
Trlej Sl
Řehořik N
Tomančík HN
Farberek St
Krhovský Sl
Tinko St
Večeřa N
Poteha St
Šiška N
Remek N
Pešta N110
Bradáč N
Bobčík Sl
Hornych Sl
Nesvadba N
Velek K
Kozubek K
Gajdošík St
Švec Sl
Bršlica N
Adamků St
Příkaský Sl
Macek K
Juříkových HN
Žáček N
Tatarik St
Lukášů HN
Bršlica N
Chudý St
Kunovský K
Machových St
Slezák HN
Soukeník N
Růžička Sl
Končitík St
Bílek N
Šebeňa HN
Chudý St
Ševců HN
Aničin St
Junek K
Hrašovský N
Hubný Sl111
Hanáček N
Marcínkových K
Mléčko St
Brajza N
Uher HN
Hladiš N
Miloš HN
Trtek N
Baňák N
Brezovský St
Švardal HN
Garaga HN
Juriánků Sl
Knedlík HN
Benešík St
Ondrů SL
Končitík St
Miku Sl
Jegla N
Hirak HN
Bahula HN
Zetko St
Červenka N
Ryba HN112
Poteha Sl
Garaja HN
Skyba N
Končitík St
nem. VrkočnicaNarození 1712
Hlušek N
Polách St
Brezovský St
Šimečkových K
Zetkových St
Grebík St
Polách St
Podolan St
Pastovský K113
Zetka St
Tomanec HN
Antoš N
Bartek N
Fiana N
Urbiš N
Rozko N
Adamič St
Ondrů Sl
Pavlů St
Forgač St
Machačů st
Brviščan St
Lukašuv HN
Pavliček St
Řehořík Sl
Mičík St
Marcinků Sl
Ligas HN
Bednář HN
Macháč N
Medusek K114
Hradola St
Bednařík St
Jarčík N
Kornut Sl
Pastor St
juriš St
Juřica HN
Stopka HN
Šrámek N
Slaninka St
Sedláček St
Benčík HN
Víšek N
Knedlík HN
Kubištek HN
Lohr N
Ondrů N
Havel N
Hudců St
Veselý N
Bobalek St
Halaxa N
Humpola N
Halaxa N115
Bahula St
Kuhajda? N
Odrušů St
Valek St
Ryba HN
Bartoň HN
Velík K
Švec St
Havlík HN
Mlečko St
Marušťák St
Tomanec K
Kaňa z počupného mlýna
Kopunec N
Banar St
Staroba N
Hvězdal Sl
Kuršina Sl
Pientak Sl
Frýdecký N
Ježek N
Bartoš Sl
Havlových St
Tomanec K
Šnupka N
Davidů St
Viceník N
Ujčík N
Halodík St
Hanák HN
Ježek St116
Potomák Sl
Janča K
Lukašových HN
Horák N
Mazurek Sl
Motyka N
Hynek N
Tinka St
Davidových St
Popelka Sl
Malík HN
Humpola N
Vaškových K
Walder HN
Kunovský K
Peterka St
Mančík K
Grebík St
Mika HN
Říha HN
Beránek HN
Švajda St
Řehořík Sl
Kudela HN
Lukašových K117
Borýsek Sl
Vápeníček Zvolenov
Bednařík St
Jurča HN
Jamišek? St
Končiti St
Machač HN
Horčička HN
Janča K
Staněk K
Sukenik N
Gajdoš HN
Vandurka St
Vápeník K
Pitínský St
Machač HN
Zámečník St
Výmola Nnem. děti:
Jančová K
Hanákových Sl
Davidových St
Žajglová? St
Hlušková HN
Smetanová Sl118
Narození 1713
Toman St
Mačal N
Bobčík Sl
Bílek N
Chudý HN
Zaygla N
Bradač N
Janáček St
Ševčík Sl
Kohutek Sl
Šnupka N
Pečenka St
Žabka St
Bartoš Sl
Miloš Sl
Knedlík HN
Zietko St
Miloš Sl
Ryba HN
Šupak St
Machálek N
Podolan St
Hulík HN
Macháček St
Šídlík N
Mýchalek St
Orel N
Mlček St
Slovák K119
Hurta K
Ryba HN
Toman Sl
Volek Sl
Bršlica N
Červenka HN
Kopaj N
Slovák N
Vaškových HN
Bruštík St
Bršlica N
Bršlica N
Mlečko St
Večeřa N
Špluchal Sl
Kaša N
Fornus N
Madej St
Janča K
Červenka N
Lantak? St
Vašinik N
Martinka Sl
Kubištík HN
Gavlas HN
Smetana Sl
Bobalek St
Bělovský HN
Jurčík Sl120
Zvolníček HN
Končitík St
Tomašových K
Nesvadba N
Bednařík Sl
Filak N
Pečenka HN
Jurča St
Guriča St
Vlk K
Hanák Sl
Voják N
Raška N
Ryba HN
Machač HN
Hluka K
Škubna N
Ryba HN
Řehořík N
Horčička Sl
Chudý HN
Popelka St
Kulík St
Uhlík HN - dvojčata
Švardal HN
Lečbych HN
Baňák N
Kovář Sl
Brezovský St121
Příkaský Sl
Janča K
Marek N
Zděrčík St
Zietko St
Ježek N
Tilec N
Polách St
Šuranský K
Ondruv Sl
Kohutek Sl
Ligas HN
Horčica Sl
Kohutek Sl
Šupak St
Bartoš Sl
Hladiš N
Halaxa N
Blaha K
Bahula St
Brvišťan St
Tvarůžek St
Velík K
Porubský HN
Bureš Sl
Švardal HN
Gajdošík St
Bobalík St
Jankův St
Janiš St
Kratochvíla Sl122
Šidlík N
Špaček HN
Podolan St
Pokorný St
Mička St
Dudík N
Vajšingerová? St

122
Oddaní 1707-1713
Urbiš - Večeřová N
Hrašovský Trnková N
Šiška Zezulková Biskupice / N
Kovářů - Janečkových Luhačovice / K
Kohutek - Hynková Sl
Mlečko - Zetková St
Bruštík - Tomečková St
Matušových - Vlková Sl / Dolněmčí
Marek - Slováková N123
Jurča - Růžičková HN / Sl
Velík - Beránková K / HN
Popelka - Batorová? HN / Sl
Tomanec - Machačová K / HN
Gavlas - Holopraných Boršice / HN
Bednařík - Řepková St
Burša - Guričová Sl / Dolněmčí
Blaha - Zboranových K
Pokorný - Popelková St
Polách - Machačová St
Končitík - Mikušková St
Horňáček - Bruštíková St
Chudý - Popelková HN
Večeřa - Kadlecová N
Přidal - Rybová HN
Toman - Vanďurková HN
Zetko - MýcHulíková St
Brvišťan - Mlečková St124
Bruštík? - Málková St
Ryba -  Dudková HN / Sl
Polách - Horňáková HN
Červenka - Stráňák Bánov / N
Horňák - Kapšová N
Začkův - Kolářová HN
Kuběta - Ječmeník Sl
Kubičků - Ryšáková HN
Trdlej - Příkaská Sl
Straňák - Humpolová N
Řehořík Kopajová N
Černůšek - Koperwasserová St / Hrozenkov
Davidů - Eliáštíková St
Remek - Zišková N
Chudý - Slezáková HN
Halaxa - Slezáková N
Martončín - Zišková St / Hrozenkov125
Macek - Miškeřová K
Pastovský? - Macková K
Lukašvých - Šohajová HN / Dolněmčí
Ondrových - Smetanová Sl
Smetana - Rožnovská Sl
Lukašových - Rybová HN
Ondrových - Bartošová Sl
Bartoš - Ondrových Sl
Nožička - Štěrbová Sl
Horňáček - Kapsová Archlebov / N
Hala - Šimková N
Odruška - Nosková HN
Tománek - Trnková St
Trnka - Tománková St
Ondrušů - Maruštíková St
Malík - Mlečková St
Miloš - Lukašových HN
Kopanec - Brajzová N
Tomančík - Rybová HN
Mazurek - Šlahorová Sl
Mika - Vaňková Sl
Humpola - Řeháková N
Velik - Mozolová K126
Knedlík - Havránková HN
Kapsa - Zahradníková N
Kovář - Rožnovská Sl
Růžička - Humperová Sl
Šimčík - Výmola N
Vašků - Lukašových K
Kunčík - Baňáková N
Pečenka - Čechová St
Gajdošík - Marušťáková St
Nesvadba - Matušová N
Bartoš - Šlahorová Sl
Bršlica - Slezáková N
Mičů? - Slaninková St
Kopaj - Marková N
Skyba - Kohajdová N
Soukeník - Božková N
Kachník - Halaxová N
Ulický . Kunčíková N
Kuchař - Zvářalová N
Višek - Lhorová N
Chudý - Vanďurková HN
Kohutek - Flašková Sl / St
Bršlica - Havlová N
Končitík - Macíčková St
Hubač? - Vaškových Sl
bureš - Smolíková Sl
Řehořík - Ligasová Sl / HN127
Tatarik - Poláchová St
Marcínkových - Zálešáková K
Brajza - Skybová N
Tatarik - Poláchová St
Mlečko - Končitíková St
Zabčík - Petynská? St
Guriča - Stachová St
Kolinek - Kolařová HN
Chudý - Adámková St
Vanďurka - Machových St
Švejda - Černůšek St
Vaškovec - Stehlík HN
Pecha - Viceníková N
Trňák - Hýžová Sl / HN
Garaj?  Horčičková HN
Lukašových - Bočíková HN / Dolněmčí
Kounic - Sáblíková Uh. Brod
Staroba - Bobčíková N
Bureš - Potomáková Sl
Tilec - Višková N
Šiška - Sedláčová K
Lečbych - Blahová HN / Sl
Knedlík - Vanďurková HN
Polách - Blahová K
Kopanec - Urbiš N
Polách - Mackových St128
Pavlů - Končitíkových St
Končitík - Zděrčíková St
Bobálek - MacHulíková St
Bahula - Chudá St
Bobálek - Šimkových St
Ondrů - Šimková N
Pavlův - Adámková St
Mlečko - Šupáková St
Pientak - Horňáková Sl
Haloda - Jurásková St
Zeigla - Hrbáčková N / Sl
Pavlových - Žabková St
Hynek - Švecová Sl / N
Černíček - Slovákových K
Šnupka - Skýbová N
Miloš - Daňková Sl / Dolněmčí
Lohr - Bartoková N
Brvišťan - Končitíkových St
Zetko - Brušková St
Mikušík - Eliašíková St
Maruštík - Cernušková St
Bobčík - Trlejová Sl
Ryba - Kapsová HN
Janča - Pohunková K
Humpola - Brajzová N
Švardal - Ryšáková HN
Hrabal - Rybová Boršice / HN129
Janča - Ševčíková K / Březová
Hanák - Slezáková Sl
Repa - Hrušková N
Bílek - Chudých N
Filák - Urbišová N
Šlahor - Míčová Suchá Loz / Zvolenov
Horčička - Vávrová Sl
Popelka - Pitínská St
Zvolníček - Knedlíková Klobouky / HN
Bruštík - Sklenaríková  St
Mlečko - Poláchová St
Blaha - Vaškových K
Křížek - Vašáková? N
Ořech - Macková K
Kratochvíle - Špluchalová Sl
Příkaský - Hynková Sl
Marků - Výmolová N
Tinka? - Kubíková St
Adámek - Ševcových St
Malek - Mlečková St
Miklíček - Flašková St
Kraysa - Pitínská St
Kudela - Kapsová HN
Hladiš - Urbišová N
Machálek - Urbišová N
Volek - Kolářová N
Jankových - Lečbychová HN / Sl130
Horňák - Hubná? Sl
Hlušek - Šimčík N
Machač - Jurča HN
Suchal? - Stehlíková Šumice / Zvolenov
Hurta - Blahová K
Viceník - Valková N
Vavřinů - Bobčíková Sl
Slezák - Ujčíková N
Motyka - Slezáková N
Kopaj - Pěrková N
Straňák - Pěrková N
Hanus - Mačalová N
Slapa - Janesková SlZemřelí 1707-1713
(uvádím příjmení tak, jak jsou v záznamu)
131
Zahradník N
Ryšák St
Chudý HN
Bednařík Sl
Masařica HN
Kaňa Podčupný mlýn
Balačka N
Hlušek N
Fenrdrých N
Nesvadba N
Hurbiš N
Hanuš N
Bršlica N
Kolař N
Šlišková N
Tilč N
Masa
Matěj, syn vdovy Heleny N
Fendrých N
žebrák jménem Mýchael N
žebračka Kvasničkarka N
Příborská N
Výmola - dvojčata N
Mlynářů - uhořel HN
Výmola - matka dvojčat N
Ševcových Sl
Bobčík Sl
Kunčička N132
Baňák N
Řehořík Sl
Růžička, mlynáře syn N
Kunčík N
Kuhajda N
Kubětka Sl
Hyněk Sl
Trtek N
Višek N
Kunčík N
Straňačka N
Zahradník N
Hanák Sl
rebel Kapsa N
rebel Šňupka N
Hrašovský - smrtelně poraněn N
Večeřa N
Kopanec N
Ondrových Sl133
Pouček N
Trtek N
Pastorková N
Ryba HN
Machač Sl
Srna Sl
Straňák N
Viceník N
Machalica HN
Vaškových K
Velík K
Bobek Dolněmčí - asi oběť rebelie
Ježek HN
Uher HN
Švehla HN
Hrašovský N
Bahula HN
Jegla N
Gavlatz HN
Nesvadba N
Kaňa - z podčupného mlýna
Šnupka N
Chudých HN
Matušových N
Kopanec N
Machač HN
Chudých HN
Dudík Sl
Špalek N
Gurča HN
Straňák
Kolář Sl
Jantošek N
Barčík N134
Šulák K
Bahula HN
syn pastýře HN
Chudých HN
Flaška St
Fiana N
Lukašových HN
Horňák Sl
Kohajda N
Motyka N
služka u Brajzů N
Braiska N
Urbiš N
Hurbiš N
Viceník N
Špalek N
Voják N
Humpola N
Gajdošička St
Březovská St
Uher St
Peterka St
Medusková K
Zahradnica N
Gajdošík St
Viceník N
Filcová N
Uličík N
Brvišťan St
Kukalka St
Mlečková St
Hurbiš N135
Marušťák St
Hurbiš N
Dilica N
Kozák N
Šimek N
Šimek N
Bílek N
Šimek N
Bezděk Sl
Pavlíček St
Ryba HN
Davidova St
Hladiš N
Kvokla Sl
Bednář HN
Maruština St
Gombařka Sl
Švejda St
Borýsek Sl
Brezovský St
Staroba N
Guryčka St
Tatarčík St
Machů St
Van'durková St
Martinek St
Švec Sl
Fialka Sl
Bahula HN
Hanák Sl
Liďák HN
Martinků Sl136
Hrubý N
Řehořík N
Bílek N
Večeřa N
Zavařal N
Špalek N
Šňupka N
Zahradnice N
Uher HN
Ložik N
Kolařík St
Čagula N
Borýsek Sl
Veselý N
Ondrových Sl
Bartek N
Pavlica HN
Brvišťan St
Bureš Sl
Bureš Sl
Mikulaček St
Lukaš HN
Humpola N
Čech HN
Bartoš HN
Novačka N
Stojaspalka N
Borysek Sl
Macháčková St
Nuzík St137
Orel N
Hynková HN
Rigas HN
Havlík HN
Viceník N
Kornut Sl
Lukašů HN
Rozko St
Horčička HN
Viceník N
Brajzová N
Šnupka -
Matyka N
Hrebik St
Stehlík HN
Slaninka St
Pavlových St
Skyba N
Bobalek St
Končitík St
Macháček St
Mika HN
Rožnovský Sl
Jantošek N
Janušek St
Januš St
Hudcův St
Majková K
Peterka St
Nuzík St
Pěrka N
Hvězdal HN
Vyšek N138
Podolan St
Štěpánův St
Popelka Sl
Zetko St
Horák N
Porubský HN
Bezděčka Sl
Mlečko St
Staroba N
Frýdecký N
Gajdošík St
Černiček K
Slovák St
Horčičková HN
Srnec Sl
Šnupka N
Kubík St
Adamic St
Nuzík HN
Číž HN
Pastýř St
Motyka N
Řehořík Sl
Škubna N
Lukašů HN
Žebrák St
Blahových K
Kozák N
Šupák St
Bahula Sl
Tomanec K
Bobčík Sl
Bahula HN
Švardula HN
Švec Sl
Dlabal K
Švec Sl139
Vančík K
Hudcová St
Ryba HN
Kozubek K
Trtek - dvojčata N
Baňák N
Straňák N
Ježek N
Hrašovká N
Červenka - dvojčata N
Ryba HN
Ryba HN
Sedlař§v N
Guryča HN
Macháček Strok 1712 podle všeho chybíMachálek N
Žagla? N
Lukášek HN
Švardal HN
Bahula HN
Vápenička N
Kunček? N
Horňáková St
Mackových St
Vlk Sl
Hajina? HN
Miloš HN140
Machálek N
Tatariková St
Wasz N
Hazyna HN
Machalková N
Tatarik St
Toman HN
Guriča HN
Hoffrová N
Guriča HN
Šnupka N
Ondrových Sl
Bartoš Sl
Popeliš? Sl
Jurča HN
Hrubý HN
Stloukal Sl
Bartoš Sl
Jureček Sl
Rožnovský Sl
Gavlasová HN
Stopka HN
Benešik? St
Ondrových N
Ryba HN
Peterka St
Lukaš HN
Lunčík? N
Tinka St
Machač HN
Malik HN
Smatanová Sl
Gajdoš HN
Bahula HN
Laša N
Tinka St141
Chudý St
Pokorný St
Tilec N
Horňák HN
Kankova St
Kolař HN
Milošových Sl
Jarčík N
Orel N
Bruštík St
Miklíček St
Nesvadba N
Macháček St
Mackových St
Kapitonka? N
Hubny Sl
Lýchman St
Černý K
Kunovský K
Kunčička N
Martinkových Sl
Bílek N
Kunovský K
Bartek N
Stevčík K
Horčička Sl
Sklenař ST
Adamčik St
Raška N
Klanica? N
Bršlica N
Kubišek HN
Šimčik N
Fornus N142
Bruštík
Mynarsky K
Lhor N
Pavelkových K
Bureš Sl
Popelková, manželka mlynáře St
Pokorný St
Zetko St
Mačal N
Viceník N
Pavlových St
Řehořík N
Červenka N
Stanková NNarození 1714
142
Matulak St
Hladiš N
Ondrů Sl
Bartoš Sl
Juriček St
Gajdošík St
Pastovský K
Buček Sl
Hurbiš N
Pavlíček St
Maluch HN
Horných Sl
Popelka St143
Kovář N
Hrabec N
Hynek HN
Gatka St
Bílek N
Ježek N
Kelecký? N
Šňupka N
Brajza N
Tinka St
Trojak HN
Barčík N
Šňupka N
Drnko St
Blaha Sl
Stopka HN
Voleček HN
Miloš Sl
Hladiš N
Pavlových St
Bartek N
Kunovský K
Konač HN
Tomančík HN
Jurianek HN
nem. Podolanka St
Bílek N
Řehořík Sl
Marušťák St
Orel N
Korunka K
Ryba HN
Mlečko St
Zálešák L
Nožek? St
Babuk St144
Březovských St
Mlečko St
Hlušek N
Křížek N
Čech N
Uher HN
Vlček N
Machač HN
Hubný Sl
Bartoš Sl
Polách St
Hurbiš N
Bahula St
Tatarik St
Čech HN
Kozák N
Halaxa N
Rozko St
Malík HN
Blaha K
Macíček St
Chudý St
Zámečník St
Lukaš§ HN
Kpalův? St
Řezáček Sl
Mlečko St
Kuchař N
Blahuš K
Hlušek N
Skyba N
Žáček N
Lečbych HN
Švejda St
Zetko St145
Tinka St
Kuninec K
Lukašů HN
Sukenik N
Adamic St
Halla N
Motyka N
Pastor K
Sedláček St
Kudela HN
Polách St
Tomanec HN
Bílek N
Brvišťan St
Knedlík HN
Jurianek Sl
Miloš HN
Straňák N
Zetko St
Horňák Sl
Tatarik St
Ziška K
Ondrů Sl
Slovák HN
Ondrů Sl
kohutek Sl
Medusek K
Sedlář K
Bobčík Sl
Nuzík St
Jegla N
Koponec N
Kaňa z podčupného mlýna
Ořech K146
Forgač St
Trtek N
Martinkových St
Černíček K
Vaškových K
Končitík StNarození 1715
Garaga HN
Martinka Sl
Benešík St
Jantošek N
Pastyřu St
Hlušek N
Smetana HN
Miloš N
Guriča St
Tomeček St
Jarča N
Humpola N
Šimeček K
Staroba N
Walder HN
Machač HN
Lukašových K
Tomaník St
Viceník N
Bršlica N
Vašák N
Ačena? St
Šrámek N
Ryba HN
Kornut Sl
Miloš Sl
Motyka N
Zvolníček HN147
Mika HN
Štefanových N
Šustek K
Kimlík N
Malík K
Kolaja St
Bartoš Sl
Lukašů HN
Baltazar HN
Slezák N
Víšek N
Pitínských St
Hanuš N
Bílek N
Humpola N
Farbírek St
Pavlových St
Kunovský K
Miloš Sl
Urbiš N
Červenka N
Gajdošík Zvolenov
Janča K
Adamica St
Gajdoš K
Bartoň HN
Ryba HN
Zigmunt Brezová
Humpola N
Tomašík Sl
Slezák HN
Večeřa N
Bednařík St
Hynek N148
Zetko St
Vanďurka St
Zvářal N
Očberný St
Řezáč (ovčák) Sl
Havelčík N
Ligas HN
Machaček St
Čejkovský N
Říha HN
Staňo St
Hanáček N
Havlík HN
Javorský N
Ujčík N
Baňák N
Nesvadba N
Janča K
Bršlica N
Hrašovský N
Valaský N
Bruštík St
Kotulač St
Dlabal K
Ryba HN
Sklenařík St
Vaškových HN
Bruštík St
Voltač Sl
Malek St
Řepa K
Zaggla N
Janků HN
Kohajda N
Šimků St
Páleník St
Polách St149
Žabka St
Humpola NOddaní 1714
Bobalek - Popelková St
Bruštík - Brvišťanová St
Tomeček - Pelechová? St
Sklenařík - Repková St
Škubna - Sukeník N
Sedláč - Ořechová K150
Kapsa - Božková N
Marků - Hanzelová N
Humpola - Kubečková N
Lukašů - Hynková HN
Lukaš - Nuzíková HN
Zetko - Pavlušová St
Slovák - Čechová HN
Ryba Milošová HN
Fiana - Brajzová N
Machač - Machačová St
Kratochvíla Černochová N
Bršlica - Kasová N
Orletský - Sládečková N
Bruštík - Podolanová St
Zvařel - Kapsa N
Polák - Zděříková St
Bruštík - Pečnka St
Vicík - Tinková St
Humpola - Výmola N
Tinka - Štefan St
Horňák - Davidů St
Lor - Sedlářová NSlovák - Lukašková HN
Kratochvíla - Smolková Sl
Pitínský - Kubíková St
Karlík? - Kohutková Sl
Mika - Jozefíková HN
Jeřabík - Holubčík K
Uher - Kaconová? St
Kolajík - Králíková St
Švec - Červenka N
Potiha - Kolajíková St
Zitník - Piezety Uh.Brod
Bobik - Chudých N
Žabčík - Holobík St
Urbiš - Bobková z Dolněmčí N
Skyba - Urbišová NZemřelí 1714 a 1715
152
Jegla N
Forgač St
Bílek N
Fiana N
Barton Sl
Petrových HN
Chudých St
Bačková Sl
Bršlica N
Bršlica N
Lehotský N
Motyka N
Lukšík N

153
Rašková N
Čech N
Gajdošík St
Anna, dcera ovčáka Pavla Sl
Bartoň HN
Míka HN
Rybka HN
Popelka - mlynář St
Potěcha Sl
Dorotková St
Staněk St
Mlečko St
Tilecz N
Orel N
Šnupková N
Řehák N
Božek N
Davidových St
Macíčková St
Jegla N
Bobálek St
Straňák N
Jurásková N
Vašák N
Hudleček -
Šnupka N
Benešík St
Horňáková St
Bednář HN
Prokeš St

154
Mackových St
Staroba N
Tomanových HN
Kuběta HN
Švec N
Kovář K
Kapsa N
Marcínkových K
Machač HN
Blahových Sl
Fricek N
Bartoš Sl
Bruštík St
Čecháček HN
Borýsek Sl
Skyba N
Machač N
Lorenčák N
Vavřincových HN
Bastovský K
Kalus HN
Remek N
Machač HN
Ježek St
Masařík N
Ježek St
Zvářal N
Zvářal N
Řezák Sl
Ligas HN
Kunovský K
Piška K

155
Polka HN
Vaškovic HN
Machových N

Žádné komentáře:

Okomentovat