neděle 2. března 2014

Mšec-Kornhaus a Tchoř :)

Když v roce 1935 Ferdinand Velc napsal o Mšeci historickou knížku, nazýval obec ještě Mšec–Kornhaus.

Název Mšec je původem zdrobnělým tvarem ke slovu mech.
Kornhaus - Dle jazykovědce Antonína Profouse jde o odvozeninu od středohornoněmeckého Kornhûs, znamenajícího „sýpka, špýchar, obilnice“
Kdy Mšec vznikla, nevíme, ale poprvé je lokalita zmíněna v letech 1316–1318 ve spojení vladyky Dchoře a jeho dcery Zdeňky. 
1416 Chórový, 1437 i Dchořov, nyní se říká obecně Schořov. Dchoř neb Dcheř je staročeské jméno osobní.
Proč je tchoř tchoř?
Slovo tchoř má původ v praslovanštině. Staročeši zvířeti říkali dchoř. Souvisí s dъch- a dъchneti (z toho dech, dýchnout aj.), s vedlejším významem ‚páchnout‘. Doloženo v bulharštině a slovinštině. Také srbochorvatské dah znamená ‚dech, zápach‘.

Později držel Mšec Albrecht z Kolovrat, který za své zásluhy ve službách královských byl odměněn tak, že se jeho potomci stali vlivným rodem v zemi české.
A tím jsme se dostali k možnosti vysvětlit název Mšec–Kornhaus. Koncem roku 1354 se vracel Karel IV. z korunovace v Římě a přenocoval v Pise. Zde proti němu vypukla vzpoura, zahájená zapálením domu, ve kterém císař přenocoval. Probuzená císařova skupina se kvapně vydala na druhý břech řeky Arna, kde tábořila císařova družina.

Na mostě se strhnul urputný boj. O vítězství rozhodl trubač Albrecht z Kolovrat, který stálým vytrubováním na roh přivolal českou posilu z druhého břehu řeky. Za záchranu císařova života byl Albrecht jmenován maršálkem císařovny Anny Svídnické. Když ve Mšeci zemřel vladyka Dcheř bez potomků, dostal nový maršálek navíc mšecké panství s právem vystavět si hrad. Hrad byl nazván latinsky Corneus. V češtině to znamená „roháč“ (míněno roháč – trubač na roh). Lid cizí slovo přizpůsobil a vyslovoval Kornouz. Albrecht se potom psal Kolovrat na Kornouzu.


http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/proc-se-vlastne-rika-obci-msec-kornhaus20090818.html


http://www.rozhlas.cz/meteor/zivocichopis?pos=16&mode=10

Žádné komentáře:

Okomentovat