pondělí 15. února 2016

Lipov 5567

Jelikož jde o matriku rozbordelenou ve stylu Saturninových detektivek s proházenými listy, malá pomoc neškodí.


Folio
Snímek
Rok
1
14
1841
2/3
21
1841
4/5
28
1841
6/7
31
1842
8/9
34
1842/3
10/11
37
1843/4
12/13
40
1844/5
14/15
43
1845
16/17
46
1845
18/19
49
1846
20/21
57
1846
22/23
60
1847
24/25
68
1847
26/27
71
1847/8
28/29
74
1848
30/31
77
1849
32/33
80
1849
34/35
83
1850
36/37
86
1850/51
38/39
89
1851
40-137
92-141
1851-1879
138-163
1-13
1880-1887
164-175
15-20
1887-1890
176-187
22-27
1890-1894
188-191
29-30
1894
192-195
32-33
1895
196-199
35-36
1896
200-203
38-39
1897
204/205+příloha
41
1897-1898
206-209
44-45
1898
210-213
47-48
1899
214-220
50-56
1900-1901
221-222
58-59
1901
223-229
61-67
1901-1902
230-231
69-70
1903
232
82
1903
Index ABC
73

Index DEF + J
75

Index GH
76

Index JK
78

Index L
79

Index M
81

Index MN
82

Index OP
84

Index R
85

Index S
87

Index ST
88

Index UVW
90

Index Z
91


Seznam po snímcích

sn. 1-13 roky 1880-1887 f 138-163
sn.14 rok 1841 f 1
sn. 15-20 roky 1887-1890 f. 164-175
sn. 21 rok 1841 f 2/3
sn. 22-27 roky 1890-1894 f 176-187
sn. 28 rok 1841 f 4/5
sn. 29-30 rok 1894 f 188-191
sn. 31 rok 1842 f 6/7
sn. 32-33 rok 1895 f 192-195
sn. 34 rok 1842/43 f 8/9
sn. 35-36 rok 1896 f 196-199
sn. 37 rok 1843/44 f 10/11
sn. 38-39 rok 1897-1898 f 200-203
sn. 40 rok 1844/45 f 12/13
sn. 41 rok 1897/98 f 204/205 + příloha
sn. 43 rok 1845 f 14/15
sn. 44-45 rok 1898 f 206-209
sn. 46 rok 1845 f 16/17
sn. 47-48 rok 1899 f 210-213
sn. 49 rok 1846 f 18/19
sn. 50-56 rok 1900-1901 f 214-220
sn. 57 rok 1846 f 20/21
sn. 58-59 rok 1901 f 221-222
sn. 60 rok 1847 f 22/23
sn. 61-67 rok 1901-1902 f 223-229
sn. 68 rok 1847 f 24/25
sn. 69-70 rok 1903 f 230-231
sn. 71 rok 1847/1848 f 26/27
sn. 72 rok 1903 f 232
sn. 73 Index ABC
sn. 74 rok 1848 f 28/29
sn. 75 Index DEF + J
sn. 76 Index GH
sn. 77 rok 1849 f 30/31
sn. 78 Index JK
sn. 79 Index L
sn. 80 rok 1849 f 32/33
sn. 81 Index M
sn. 82 Index MN
sn. 83 rok 1850 f 34/35
sn. 84 Index OP
sn. 85 Index R
sn. 86 rok 1850/51 f 36/37
sn. 87 Index S
sn. 88 Index ST
sn. 89 rok 1851 f 38/39
sn. 90 Index UVW
sn. 91 Index Z
sn. 92-141 rok 1851-1879 f 40-137Žádné komentáře:

Okomentovat