pátek 1. dubna 2016

Evangelické rodiny na Suchově


Odkaz na mapu


Pavel Smrček - Mariana Vraspírová
Zenich: Karel Smrček, domkář ve Velké
48 let, vdovec

Nevěsta: Mariana, dc. Václava Vraspíra, výminkáře na Suchově
29 let, svobodná

Svědci: Václav Vraspír, podsedník ze Suchova
Josef Vraspír, půlčtvrtník ze Suchova

Josef Tichý - Eva Trnková
Zenich: Josef Tichý, půlčtvrtník na Suchově, syn Josefa Tichého, půlčtvrtníka na Suchově
27 let, svobodný

Nevěsta: Eva, dc. Jiřího Trnka, půlčtvrtníka v Hrubé Vrbce
věk neuveden, svobodná

Svědci: Jiří Miškeřík, půlčtvrtník ve Velké
Tomáš Štefánek, domkář v Hrubé Vrbce

Václav Vraspír - Anna Břenová
Zenich: Václav Vraspír, podsedník na Suchově
38 let, vdovec

Nevěsta: Anna, dc. Josefa Břena, půlčtvrtníka v Boršicích, a Josefy, jeho manželky
18 let, svobodná

Svědci: Josef Vraspír, půlčtvrtník ze Suchova
Josef Šumbera, domkář tamtéž

František Procházka - Anna Břenová
Ženich: František Procházka, půlčtvrtník ze Suchova čp. 5 (nar. v Unčíně čp. 25), syn Františka Procházky, výminkáře na Suchově čp. 5, dříve domkáře v Unčíně čp. 25, a Josefy, dc. Tomáše Kotoučka, sedláka v Unčíně čp. 28, okres Bystřice, kraj Jihlava
* 19. ledna 1838 v Unčíně čp. 25, svobodný

Nevěsta: Anna Břenová, narozená v Breitenthalu čp. 37 (Široký Důl), dc. Františka Břena, podsedníka na Suchově čp. 62, dříve domkáře v Širokém Dole čp. 37, a Marie, dc. Kašpara Nunváře, domkáře ze Širokého Dolu čp. 36, okres Polička, kraj Chrudim
* 23. dubna 1840 v Širokém Dole čp. 37, svobodná

Svědci: František Žbánek, podsedník ze Suchova čp. 74
Jan Nebola, podsedník ze Suchova čp. 34

Jan Smrček - Vincencie Vraspírová
Zenich: Jan Smrček, propuštěný voják, podruh na Suchově čp. 57, syn + Karla Smrčka, domkáře ve Velké čp. 248, dříve podruha v Kuklíku čp. 10, okres Nové M.n.M., a + Mariany r. Husákové z Jimramovských Pasek)
* 9. srpna 1829 v Kuklíku čp. 10, svobodný

Nevěsta: Vincencie Vraspírová, dc. + Václava Vraspíra, půlčtvrtníka na Suchově čp. 57, dříve domkáře ve Spělkově čp. 38, okres Nové M.n.M., a + Terezie, dc. Františka Šabarty z Krásné
* 11. prosince 1825 ve Spělkově, svobodná

Svědci: Václav ?, půlčtvrtník na Suchově čp. 55
Josef Vraspír, půlčtvrtník na Suchově čp. 57

Antonín Dudek - Antonie Stulová
Zenich: Antonín Dudek, podsedník na Suchově čp. 44, syn Jana Dudka, podruha v Krásném čp. 4, okres Nové Město na Moravě, a + Anny, dc. + Karla Husáka, domkáře v Javorku, tentýž okres
* 7. dubna 1830 v Krásném čp. 4, svobodný

Nevěsta: Antonie Stulová, dc. + Františka Stuly, domkáře v Německém (dnes Sněžném) čp. 74, okres Nové Město na Moravě, a + Františky, dc. + Jana Bukáčka, domkáře v Kuklíku, tentýž okres.
* 6. února 1830 ve Sněžném čp. 74

Svědci: František Žbánek, podsedník ze Suchova čp. 74
Vincenc Buchta, podsedník ze Suchova čp. 34

Josef Břen - Antonie Vraspírová
Ženich: Josef Břen, podsedník na Suchově čp. 62, syn Františka Břena, výminkáře na Suchově čp. 62, dříve domkáře v Širokém Dole čp. 37, a Marie, dc. Kašpara Nunváře, domkáře ze Širokého Dolu čp. 36, okres Polička
* 29. října 1837 v Širokém Dole, svobodný

Nevěsta: Antonie Vraspírová, dc. Josefa Vraspíra, půlčtvrtníka na Suchově čp. 57, a + Anny, dc. Josefa Tichého, domk. z Daňkovic čp. 28, okres Nové Město na Moravě
* 10. ledna 1846 na Suchově čp. 57, svobodná

Svědci: Vincenc Buchta, podsedník ze Suchova čp. 34
František Žbánek, podsedník ze Suchova čp. 74

František Drážil - Františka Žváčková
Zenich: František Drážil (ovdovělý od 19. listopadu 1866), záhonkář na Suchově čp. 46, dříve domkář v Telecím čp. 98, syn + Jana Drážila, domkáře v telecím čp. 98, a Anny r. Zrustové z Pusté Rybné
* 14. září 1819 v Telecím čp. 98, vdovec

Nevěsta: Františka Žváčková, dc. Antonína Žváčka, záhonkáře na Suchově čp. 102, dříve domkáře v Pusté Rybné čp. 12, a + Františky roz. Zahradníkové z Pusté Rybné čp. 15
* 12. října 1847 v Pusté Rybné čp. 12

Svědci: Jan Zemčík, půlčtvrtník ze Suchova čp. 45
Vincenc Buchta, podsedník ze Suchova čp. 34

Josef Tichý - Marie Kadlecová
Zenich: Josef Tichý (vdovec od 25. ledna 1869), půlčtvrtník na Suchově čp. 30, syn + Josefa Tichého, domkáře v Daňkovicích čp. 28, a + Anny, dc. Josefa Dvořáka, domkáře v Daňkovicích čp. 27, okr. Nové M.n.M.
* 7. listopadu 1828 v Daňkovicích čp. 28, vdovec

Nevěsta: Marie Kadlecová, dc. Josefa Kadlece, domkáře v Borovnici čp. 13, a Marie, dc. + Filipa Bureše, domk. v Borovnici čp. 13, okr. Nové M.n.M.
* 3. září 1844 v Borovnici

Svědci: Vincenc Buchta, podsedník ze Suchova čp. 34
Josef Vraspír, půlčtvrtník ze Suchova čp. 57

Antonín Fajmon - Josefína Hajduková
Zenich: Antonín Fajmon, syn Josefa Fajmona, podsedníka na Suchově čp. 107, dříve Domkáře v Telecím čp. 98, okres Polička, a Anny r. Pejchalové z Dlouhého
* 13. února 1847 v Telecím čp. 99, svobodný

Nevěsta: Josefína Hajduková, dc. Václava Hajduka, podsedníka na Suchově čp. 4, dříve domkáře ve Sněžném čp. 27, okr. Nové M. n. M., a Josefíny, dc. Josefa Vincenze, domkáře v Krásném
* 7. března 1849 ve Sněžném

Svědci: František Žbánek, podsedník na Suchově čp. 74
Antonín Žváček, podruh na Suchově čp. 74

Ludvík Sadílek - Anna Fajmonová
Zenich: Ludvík Sadílek, podsedník na Suchově čp. 72, syn + Jana Sadílka, podsedníka tamtéž, dříve podruha v Korouhvici a Ubušíně, narozeného ve Víru čp. 18, a Rosalie, dc. Jana Bednáře z Chlumu čp. 5
* 15. srpna 1847 v Korouhvicích, svobodný

Nevěsta: Anna Fajmonová, dc. Josefa Fajmona, podsedníka na Suchově čp. 107, dříve domkáře v Telecím čp. 98, a Anny, dc. + Antonína Pejchala z Dlouhého
* 4. října 1849 v Telecím čp. 99, svobodná

Svědci: František Žbánek, podsedník na Suchově čp. 74
František Procházka, půlčtvrtník na Suchově čp. 5

Josef Fajmon - Vincencie Sadílková
Zenich: Josef Fajmon, rolnický čekatel, syn Josefa Fajmona, podsedníka na Suchově čp. 107, dříve domkáře v Telecím čp. 98, a Anny, dc. + Antonína Pejchala z Dlouhého
* 12. září 1845 Telecí čp. 99, svobodný

Nevěsta: Vincencie Sadílková, dc. + Jana Sadílka, podsedníka tamtéž, dříve podruha v Korouhvici a Ubušíně, narozeného ve Víru čp. 18, a Rosalie, dc. Jana Bednáře z Chlumu čp. 5
* 23. října 1851 v Ubušíně, svobodná

Svědci: František Žbánek, podsedník na Suchově čp. 74
Josef Drážil, záhonkář na Suchově čp. 46

Josef Kosek - Kateřina Navrátilová
Zenich: Josef Kosek, dragoun, syn Josefa Koska, půlčtvrtníka na Suchově čp. 7, dříve domkáře v Telecím čp. 148, a Anny, dc. Anny Hapové, domkářské dcery z Telecího
* 14. června 1847 v Telecím čp. 148, svobodný

Nevěsta: Kateřina Navrátilová, dc. Františka Navrátila, podsedníka na Suchově čp. 43, dříve domkáře v Oldříši čp. 39, a + Josefíny, dc. Josefa Kučery, domkáře v Oldříši čp. 39.
* 7. srpna 1849, svobodná

Svědci: Josef Vraspír, půlčtvrtník na Suchově čp. 57
František Žbánek, půlčtvrtník na Suchově čp. 74

Josef Drážil - Anna Vraspírová
Zenich: Josef Drážil, rolnický čekatel, syn Jana Drážila, půlčtvrtníka na Suchově čp. 18, dříve domkáře v Telecím čp. 132, a Anny, dc. Václava Musílka, domkáře v Telecím čp. 132, okres Polička
* 14. prosince 1846 v Telecím čp. 132, svobodný

Nevěsta: Anna Vraspírová, dc. Václava Vraspíra, půlčtvrtníka na Suchově čp. 76, a Anny, dc. + Josefa Břena, čtvrtníka v Boršicích čp. 70
* 13. srpna 1857 na Suchově, svobodná

Svědci: František Žbánek, půlčtvrtník na Suchově čp. 74
Josef Kosek, půlčtvrtník na Suchově čp. 7

Martin Vraspír - Pavlína Žbánková
Zenich: Martin Vraspír, půlčtvrtník na Suchově čp. 57, narozen tamtéž, syn + Josefa Vraspíra, půlčtvrtníka tamtéž, ze Spělkova čp. 38, a + Anny, dc. + Josefa Tichého, půčtvrtníka na Suchově čp. 30 z Daňkovic čp. 28
* 28. října 1854, svobodný

Nevěsta: Pavlína Žbánková, dc. Františka Žbánka, půlčtvrtníka na Suchově čp. 74, a Františky, dc. + Josefa Menze, dominikalisty ve Františkách čp. 43, pastorálie Krouna v Čechách; narozena na Suchově čp. 74
* 27. června 1859, svobodná

Svědci: Václav Vraspír, půlčtvrtník ze Suchova čp. 76
Antonín Fajmon, podsedník na Suchově čp. 44

Josef Vraspír - Antonie Filipiová, ovd. Drážilová
Zenich: Josef Vraspír, syn + Josefa Vraspíra, půlčtvrtníka na Suchově čp. 57, dříve domkáře ve Spělkově čp. 38, a + Anny, dc. + Josefa Tichého, půčtvrtníka na Suchově čp. 30, dříve domkáře v Daňkovicích čp. 28; narozen na Suchově čp. 57
* 6. srpna 1849, svobodný

Nevěsta: Antonie, vdova po Josefu Drážilovi (+ 2. února 1877), záhonkáři na Suchově čp. 46, dc. + Štěpána Filipiho, chalupníka v Telecím čp. 60, a + Anny, dc. Tomáše Filipiho z Telecího čp. 74, okres Polička v Čechách; narozena v Telecím
* 18. září 1835, vdova, katolička

Svědci: Václav Vraspír, půlčtvrtník ze Suchova čp. 76
František Žbánek, půlčtvrtník na Suchově čp. 74

Žádné komentáře:

Okomentovat